Til toppen

Bedre fiskevelferd med naturens egen avlusingsmetode

OK Marine er en aktiv bidragsyter i kampen mot lakselus. Med the GOOD concept bekjemper vi lakselusen med naturens egens avlusingsmetode - rensefisk - samtidig som vi ivaretar god fiskehelse. Vi skaper et optimalt miljø for rensefisken slik at den trives. God velferd gjør rensefisken til en effektiv lusespiser - som igjen kommer laksen og oppdretteren til gode. The GOOD concept ivaretar alle behov.

Vi har ti års erfaring med å lage et best mulig miljø for rensefisken, og har gjennom en rekke leveranser blitt eksperter i å skape flest mulig møtepunkter for rensefisk og laks. Vår kompetanse øker fiskevelferden og sparer oppdretteren for store utgifter.

Last ned produktark: GOOD concept (NO) - GOOD concept (EN)

 

cleanGOOD

Rensefiskens hovedskjul, cleanGOOD, er hvor laksen møter den lusebeitende rensefisken.

liveGOOD

liveGOOD hvileskjul er viktig for overlevelsen av rognkjeks på strømutsatte lokaliteter. 

leadGOOD

leadGOOD bunnskjul, også kalt ledeskjul, er viktig for å holde rensefisken unna bunnen av merden.

feedGOOD

feedGOOD er robuste og pålitelige fôringssystemer for rensefisk. 

catchGOOD

catchGOOD er en effektiv gjenfangstnot for å hente rensefisk opp av merden.