Til toppen

Bedre fiskevelferd med naturens egen avlusingsmetode

OK Marine er en aktiv bidragsyter i kampen mot lakselus. Med the GOOD concept bekjemper vi lakselusen med naturens egens avlusingsmetode - rensefisk - samtidig som vi ivaretar god fiskehelse. Vi skaper et optimalt miljø for rensefisken slik at den trives. God velferd gjør rensefisken til en effektiv lusespiser - som igjen kommer laksen og oppdretteren til gode. The GOOD concept ivaretar alle behov.

Vi har ti års erfaring med å lage et best mulig miljø for rensefisken, og har gjennom en rekke leveranser blitt eksperter i å skape flest mulig møtepunkter for rensefisk og laks. Vår kompetanse øker fiskevelferden og sparer oppdretteren for store utgifter.

Last ned produktark: GOOD concept (NO) - GOOD concept (EN)

 cleanGOOD rensefiskskjul

cleanGOOD rensefiskskjul skal gi rensefisken et best mulig miljø og skape en effektiv møteplass for laks og rensefisk på lusebeiting.


leadGOOD bunnskjul

leadGOOD bunnskjul leder rensefisken fra bunnen av merden og opp til hovedskjulet der laksen befinner seg.


liveGOOD hvileskjul

liveGOOD hvileskjul gir rensefisken en trygg havn hvor den kan samle krefter før den svømmer tilbake til hovedskjulet.


feedGOOD fôringsautomat

feedGOOD fôringsautomat gir god kontroll på hvor mye fôr fisken spiser. Bedre oversikt, lite fôrsvinn og lite vedlikehold.