Til toppen

Fôringssystemer for rensefisk


Ved bruk av rensefisk som forebyggende verktøy i oppdrett stilles det stadig strengere krav til overlevelse og fiskevelferd. En stor del av arbeidet med å sikre god fiskevelferd består av å sikre riktig og tilstrekkelig fôring. Vi anbefaler en daglig utfôring på 2%-2,5% av biomasse for å sikre at rensefisken får nok næring. Man er avhengig av at det ikke blir mye fôrspill, og det kan være svært tidkrevende å fôre all rognkjeksen for hånd på en skikkelig måte. Våre fôrautomater er derfor utviklet for å gjøre dette arbeidet på en driftssikker og effektiv måte