Til toppen

Gjenfangstutstyr


Mattilsynet har slått fast at før det utføres operasjoner på anlegget som kan føre til belastning på rensefisken, skal rensefisk sorteres ut og vernes mot skade og unødvendig påkjenning. Ved slike operasjoner har man ofte begrenset med tid til å utføre utsorteringen. OK Marine har derfor utviklet forskjellige hjelpemidler for å effektivisere dette arbeidet på en måte som er mest mulig skånsom for både matfisk og rensefisk.