Til toppen

Rensefisk enkelt gardinskjul

Varenummer: 0028023
Fra:

inkl. mva.

Gardinskjulprinsippet gjør at du enkelt kan tørke skjul på merdkant for å holde det rent. Tarestrengene trekkes inn og samles ved merdkant, så nokkes bunntauet opp og skjulet kan da tørkes langs merdkanten eller i egnede daviter. Det er viktig at skjulene tas opp til tørk før det er for mye groe på skjulene. Gardinskjulene leveres i forskjellige utførelser (ant. tarestrenger, avstand, taretykkelse osv.). Vi anbefaler å sette skjulene ut i korridorer i V-form, der avstanden mellom skjulveggene er på ca. 2,5 meter. Da oppnår man nedbremsing av laksen inne i rensefisken sitt miljø, som igjen vil føre til at rensefisken har enkel tilgang når den skal beite lus. Se våre animasjonsvideoer for bruk og vedlikehold.

 

 

8 tarestrenger

10 tarestrenger

Antall tarestrenger

8stk

10stk

Dybde

10m

10m

Total lengde

8,75m

9m

Materiale

Armert PE

Armert PE

Taretykkelse

140g pr. kvm

140g pr. kvm

Nedlodding pr. tarestreng

3kg

3kg

Avstand mellom tarestrenger

1,25m

1,00m

Areal pr. m tare

7,2 kvm - trippelbrettet

7,2kvm – trippelbrettet

Areal total overflate

576 kvm

720 kvm

Anbefalt mengde rognkjeks/små leppefisk

5760 stk

7200 stk

Anbefalt mengde stor leppefisk

720 stk

900 stk

Blåse B 50 (405x570mm)

(405x570mm) 46 kg oppdrift
13004