Til toppen

Rensefisk Hovedskjul

Rensefiskens hovedskjul, cleanGOOD, er hvor laksen møter den lusebeitende rensefisken. Vi anbefaler å plassere cleanGOOD i korridorer, da vi har gode erfaringer med og god dokumentasjon på at dette er en effektiv måte å lage den mest effektive møteplassen mellom laks og rensefisk. Vi anbefaler også å plassere fôrautomaten i nærheten av hovedskjulet - dette er med på å gjøre cleanGOOD til rensefisken sitt naturlige oppholdssted og den får da både maten og desserten (lakselusen) på samme sted.