Til toppen

cleanGOOD - Hovedskjul


I merden trenger rensefisken en plass der den kan hvile seg og skjule seg. Rensefiskens hovedskjul, cleanGOOD, dekker dette behovet og er samtidig en møteplass hvor laksen møter den lusebeitende rensefisken. OK Marine sine skjul er konstruert for å gi best mulig hvile- og skjulested for rensefisken. Våre skjul har stort areal/overflate, per løpemeter skjul.

Vi anbefaler å plassere cleanGOOD i korridorer med mellomrom på ca. 2,5 meter, da vi har gode erfaringer med, og god dokumentasjon på, at dette er en god måte å lage den mest effektive møteplassen mellom laks og rensefisk. Vi anbefaler også å plassere fôrautomaten i nærheten av hovedskjulet - dette er med på å gjøre cleanGOOD til rensefisken sitt naturlige oppholdssted og den får da både maten og desserten (lakselusen) på samme sted.