Til toppen

leadGOOD bunn-/overvintringsskjul

Varenummer: 28038

inkl. mva.

Skjul som øker overlevelsen av leppefisken om vinteren og i tillegg hjelper den å finne veien tilbake til hovedskjul i varmere perioder.

For at leppefisken skal være effektiv er det viktig at den holder seg i hovedskjulet slik et den er på plass når laksen kommer for å avluse seg. Ved bruk av bunn-/overvintringsskjul fra OK Marine får du et skjul som ikke bare hjelper leppefisken å finne veien til toppen, men også et skjul som gir den en plass hvor den kan overvintre gjennom vinteren. Dette er et kombinert overvintringsskjul og ledeskjul. Her finner leppefisken plass å overvintre i de kalde periodene og i tillegg finner den veien opp til hovedskjul i de varmere periodene. Skjulet bidrar til betraktelig mye høyere overlevelse på leppefisken om vinterenEn annen viktig faktor er at skjulet holder leppefisken vekke fra dødfisksystem, slik at levende leppefisk ikke følger med opp når det skal fjernes død laks.

Montering/tips:

  • Skjulballen senkes ned i merden til den er ca. 3-4 meter fra dødfisksystem, dette sjekkes gjerne med kamera dersom mulig.
  • Toppendene av bunnskjulet festes på en slik måte at de kommer opp i hovedskjul. Her bør det være kontakt mellom de to skjultypene, slik at fisken lett kan forflytte seg mellom de.
  • Det er viktig at hele skjulets lengde er dekket av tare, selv med mindre stykker uten tare vil fisken snu og svømme ned igjen mot bunn av not.
  • Det kan være lurt å senke ned fôrposer langs ledeskjulet for å lokke rensefisken opp mot hovedskjulet.