Til toppen

Rensefiskskjul

 

Vi har et bredt utvalg av rensefiskskjul som er laget for gi rognkjeksen og leppefisken et best mulig miljø. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å sette sammen en løsning som tar vare på rensefisken, og som skaper en effektiv møteplass for laks og rensefisk på lusebeiting.


Riktig bruk av rensefiskskjul er viktig for at rognkjeksen og leppefisken skal kunne være effektive lusespisere. Det er også viktig for å holde fisken i live og for å beholde en god fiskehelse. Hva som er riktig bruk avhenger av flere faktorer, for eksempel om det brukes leppefisk eller rognkjeks, mengde rensefisk, strømforhold og andre lokalitetsforhold osv. Et annet viktig element å tenke på er hvordan skjulene skal rengjøres. Ta gjerne kontakt med oss så deler vi erfaringer og hjelper deg til riktig valg. 

 

 

Sertifiserte rensefiskskjul

Rensefiskskjul faller naturlig inn under kategorien ekstrautstyr, og har dermed ikke formelle krav på seg til sertifisering. Likevel ønsket vi at skjulene skulle sertifiseres, slik at kunder og andre kunne få et formelt kvalitetsstempel å forholde seg til.