Til toppen

Utsett/Ventemerd


For rognkjeks og leppefisk kan det å komme ut i en laksemerd være et helt nytt miljø. Ved å bruke vår utsettstasjon kan leppefisken svømme fritt ut når den selv er klar for det. Plasser utsettstasjonen ved utganger vendt inn mot hovedskjul, da vil fisken holde seg der den hører hjemme for å gjøre jobben sin.

Vi har også ventemerder for rensefisk. Disse har vi i forskjellige størrelser eller tilpasser etter behov. Ta kontakt med oss for mere informasjon.