Til toppen

Ventemerd med våthåvsløft

Varenummer: 32423

inkl. mva.

For å få en rensefisk som trives og gjør jobben sin er man avhengig av å sikre god fiskevelferd. Minst mulig håndtering av rensefisken er et godt tiltak for å unngå skader og stress for fisken. Ventemerd med våthåvsløft fra OK Marine er designet for å minske håndtering av rensefisken. Den er laget for midlertidig oppbevaring av rensefisk under behandling og lignende operasjoner. Våthåvsløftet har tømming i bunn, slik at fisken i ventemerden enkelt settes tilbake der man ønsker den ved endt behandling. Dette gir mindre håndtering og mindre tidsforbruk, dermed er det bedre for både fiskevelferden og for røkteren.